Wat doet de stichting Onverwoestbaar

Ons eerste doel was het verwezenlijken van Sil's dromen: het voeren van haaien in een haaienkooi en een jungletour. De haaiendroom is inmiddels verwezenlijkt via andere wegen. Het bedrag voor de jungletour is binnen!

Maar we willen niet stoppen en ook andere initiatieven ondersteunen. Enkele voorbeelden: Om de periode tijdens opnames of dagbehandelingen dragelijker te maken zijn er op de kinderafdeling van het Emma Kinderziekenhuis (AMC Amsterdam) diverse activiteiten. De knutselkar voor kinderen, de Cliniclowns, de bibliotheek en de Kanjerketting. Stichting Onverwoestbaar wil zorgen voor de benodigde materialen o.a. door middel van donaties, Verkoop van bedrukte T-shirts en De Onverwoestbare Avond (een jaarlijk terugkerend Benefietdiner)

De toekomst

Onze stichting staat nog in de kinderschoenen. Met de hulp van heel veel lieve mensen in onze omgeving en ook daarbuiten is er al veel bereikt. In de (nabije) toekomst willen we meer acties op touw zetten ("hardloopteam Onverwoestbaar", klinkt goed toch?) en ook buiten Wormer meer bekendheid gaan geven aan onze stichting. Uiteraard is de Onverwoestbare Avond een terugkerend initiatief, de bedoeling is om deze groter te gaan opzetten en daarnaast andere manieren te vinden om geld op te halen.

Onverwoestbaar, ijzersterk, niet stuk te krijgen, het leek ons een prachtige naam voor de stichting.

Onze gegevens

Naam:
Stichting Onverwoestbaar
RSIN/Fiscaal nummer:
NL 853931069B01
Bankrekening
Triodos Bank NL41 TRIO 0784 9053 55
KvK Amsterdam
Dossiernummer 60485140
Contactgegevens:
Pakhuisplein 42 L
1531 MZ Wormer
E-mailadres:
haai@onverwoestbaar.com
ANBI Status:
Aanvraag ingediend augustus 2015

Onverwoestbaar

9 januari 2014: de familie Mulder krijgt te horen dat hun zoon Sil Acute Lymfatische Leukemie heeft. Het enorme incasserings- en doorzettingsvermogen van Sil maakt hem voor hen onverwoestbaar.

Een wijs man sprak ooit: Je kunt mijn lichaam ziek maken en mijn botten breken, maar mijn ziel is onverwoestbaar. Als een kind vecht voor zijn leven en toch het leven los laat, dan heeft het kind het gevecht niet verloren. Het kind heeft het lijden van pijn en verdriet losgelaten. Zijn of haar ziel of bewustzijn?.... Die is onverwoestbaar. ONVERWOESTBAAR een naam die een hart onder de riem steekt van iedereen die te maken heeft met de gevolgen van een rotziekte. Onverwoestbaar, dat ben jij.

Verkort beleidsplan

Het beleid van stichting Onverwoestbaar is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. Met name door de organisatie van evenementen zoals de Onverwoestbare Avond en de vervaardiging van t-shirts en mutsen. Stichting Onverwoestbaar heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. Stichting Onverwoestbaar werft gelden door deze evenementen en verkoop en ontvangt daarnaast donaties.

De kosten voor deze werkzaamheden worden voor een groot deel gesponsord of om niet gedaan door bestuur en vrijwilligers. Waar wel kosten worden gemaakt, worden die ruimschoots teniet gedaan door de opbrengsten.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning of vergoedingen voor hun werkzaamheden.

Bestuurssamenstelling

Stichting Onverwoestbaar is per 11 april 2014 gestart met als rechtsvorm een stichting. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder dossiernummer 60485140

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door:
  • T.J. Mulder (Voorzitter)
  • K. Mulder (Secretaris)
  • P.J.M. Rijkhoff (Penningmeester)

Beheer inkomsten

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats.

  • Ontvangen gelden worden via de bank verkregen en beheerd door de penningmeester.
  • Eventuele contante ontvangsten worden zo spoedig mogelijk op de bank gestort.
  • De bankrekening is ondergebracht bij de Triodosbank.
  • De penningmeester kan alleen na goedkeuring van de overige bestuursleden betalingen verrichten.
  • De instelling streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 5% van de opbrengsten.
  • De stichting beoogt om minimaal 90% van de winst te besteden aan haar doelstelling.

Bestedingen 2014 en 2015

In 2014 bedroeg de winst € 7.917,00. Hiervan zal in 2015 € 7.150,00 besteed worden aan onze doelstellingen en € 767,00 gebruikt worden voor de uitvoering van nieuwe activiteiten en evenementen.

Download het complete beleidsplan

Verslag en Financiele verantwoording

PDF Jaarverslag 2014

Beleidsplan 2015

Stichting Onverwoestbaar | Triodos Bank NL41 TRIO 0784 9053 55 | KvK Amsterdam 60485140